Horské středisko ELJON

Duchovní stráž u brány Eljonu

Další možností, jak přispět svojí troškou do Špindlerova Mlýna a stát ve službách Nejvyššího (=ELJON),
který, jak doufáme, žehná našemu centru, je zapojit se do řady lidí, kteří sice nejsou "vidět",
ale na nichž stojí skutečné zdi našeho centra.


Podmínky:  vyberte si jeden den v týdnu, kdy chcete na tento úmysl (alespoň chvilku) držet duchovní stráž. Dejte nám vědět, který den jste si zvolil (a), abychom Vám mohli poslat kartičku s naším znakem, a tak si byli více na očích.
Výhody:  i my na Vás budeme myslet, a tak se vzájemně "střežit" před tím, který obchází jak řvoucí lev a hledá, koho by pohltil ( 1 Petr 5;8 ).
Odměna:  kdo drží stráž u brány Nejvyššího, toho On jistě střeží jako zřítelnici oka.

Všemocný Hospodin často vkládá svoji všemohoucnost do modliteb lidí,
kteří se nebojí sepnout ruce nebo otlačit kolena, a tak se postavit na stráž.


Duchovní stavba Eljonu

Rozhodli jsme se postavit ve zmenšeném měřítku celý dům z krabiček od zápalek.
Každá z nich představuje duchovní bohatství modlitby, na kterém se můžete podílet i Vy.

Duchovní stavba

Věříme, že každý, kdo takto spolu s námi přiloží svou ruku k dílu, bude od Nejvyššího štědře obdarován
a duchovní centrum Eljon tak bude nabízet to, co ve svém názvu skrývá.


"Sám Nejvyšší dokáže z našich maličkostí udělat obrovskou věc . . ."


Přihlášky zasílejte na info@eljon.cz.
© 2004 - 2019     543 51 Špindlerův Mlýn 33     tel., fax: (+420) 499 523 852     e-mail: info@eljon.cz