O nás

Co znamená Eljon a jak toto středisko ve Špindlerově Mlýně vzniklo? Jak tu žijeme? Co se plánuje do budoucna?

HISTORIE ELJONU

Vznik a celá dosavadní existence střediska Eljon je spojena s osobou katolického kněze P. Jiřího Šlégra. Ten po svém příchodu do místní farnosti v roce 1997 společně se zakladatelkou hospicového hnutí v České republice MUDr. Marií Svatošovou vytvořil projekt "Podaná ruka" pro pomoc příbuzným pacientů a zaměstnancům Hospice Anežky České v Červeném Kostelci. Na jeho základě vznikl projekt s názvem "Středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně", který se zabýval již přímo rekonstrukcí staré katolické fary ve Špindlerově Mlýně a jejím využitím. Zpočátku práce probíhaly pod patronací Občanského sdružení "Quo Vadis?" se sídlem v Olešnici v Orlických horách. K osamostatnění střediska došlo 20.4.2000, kdy vznikla nová právnická osoba "Obecně prospěšná společnost Eljon - Eljon o.p.s.", která středisko provozuje i v současnosti.

Samotná rekonstrukce budovy započala v létě 1997 za pomoci několika dobrovolníků a nevelkých peněžitých darů jednotlivců. Postupem času přibývalo jak rukou ochotných pomoci manuálně, tak i finančních příspěvků, především od zahraničních fondů a nadací.

Náš velký dík patří zejména těmto dárcům:

Česko-německý fond budoucnosti
Renovabis
Samenwerkende Fondsen Midden-en Oost-Europa
Fidentia
Katolická farnost St. Jodokus, Wiesenthal
Kindermissionswerk
Kirche in Not/Ostpriesterhilfe
Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e.v.
Ministerstvo kultury ČR
Národní svaz českých katolíků, USA
Výbor dobré vůle

Celá rekonstrukce byla dokončena po šesti letech na podzim roku 2003, kdy královéhradecký biskup Dominik Duka OP středisko slavnostně otevřel a požehnal mu.

Slovo Eljon


Význam jednotlivých písmen:
ajin -  70   oko 
vav -  6   spojovací háček,člověk
lamed  - 30   hůl, bodec 
nun   - 50   ryba
jod -  10   ruka 
 
Co to je Eljon?

Především je to hebrejské slovo, jedno ze sedmi Božích jmen Starého zákona. V překladu znamená "Přebývající na hoře" nebo též "Nejvyšší". Každé písmenko hebrejské abecedy má také svou číselnou hodnotu a navíc představuje i určitou věc:

Oko, které vidí, nám hned na počátku představuje všudypřítomnou a všechno prohlédající Boží lásku. Slovo pro "vidět" zní v hebrejštině stejně jako slovo pro "pastýř". I v Krkonoších nebo v jiných "horách" našeho duchovního putování je potřeba hůl, o kterou se můžeme s jistotou opřít nebo která, pokud na sobě nese "otisky" Boží přítomnosti, nám určitě pomůže v boji s mocnostmi zla. O tom by nám mohl mnoho říci i sám Mojžíš. Uprostřed Eljonu je umístěna ruka. Každý toužíme po pochopení nebo lépe po uchopení - aby naše ruka nebyla prázdná. Jistě je to i proto, že právě ruka je pro uchopení té druhé Stvořitelem uzpůsobená. Proto, kdo má všech pět pohromadě, nikdy se Boha nepustí, aby tak ON mohl být středem jeho bytí. Tajemství člověka je ukryté ve čtvrtém písmenku vav. Můžeme v něm vidět "přímého" - poctivého člověka, který svým životem pevně spojuje "zem" i "nebeské království". Počítá s tím, že chůze po tomto světě může dostat nekonečnou dimenzi právě tím, že ho Bůh zcela prostoupí. Bylo by málo zůstat uzavřený do světa stvořených věcí. Číslo 50 je už z "druhého světa", kde jsme "za vodou" toku času. Ryba nás může upozornit na krásu ticha, ve kterém může být člověk spojen s Bohem. Rybu měli ve svém znaku i první křesťané.

Dále je Eljon název horského střediska, které po šesti letech rekonstrukčních prací 1997-2003 vzniklo v budově římskokatolické fary ve Špindlerově Mlýně. Naším cílem je vytvářet zázemí pro pastorační, evangelizační, kulturní, vzdělávací, společenskou, sportovní a rekreační činnost, včetně jejího organizování a poskytovat ubytování na nekomerční cenové úrovni. Prakticky to znamená zejména:

 • ve spolupráci s hospicovým hnutím v České republice poskytovat zázemí pro výchovu a vzdělávání laiků i odborníků v této oblasti a poskytovat finančně zvýhodněné ubytování zaměstnancům hospiců a jejich rodinným příslušníkům
 • prohlubovat spolupráci na mezinárodní úrovni, zejména pak budování česko-německých vztahů
 • vytvářet pro mládež programy duchovního, evangelizačního a misijního charakteru
 • organizovat programy zaměřené na práci s rodinou
 • poskytovat prostory domu pro rekreační pobyty sociálně slabším vrstvám obyvatelstva
 • zajišťovat zázemí pro farní společenství ve Špindlerově Mlýně, neboť ve středisku je umístněn i farní úřad.

A konečně je Eljon i název obecně prospěšné společnosti o.p.s., založené v roce 2000 za účelem zajištění provozu střediska.

KOSTEL A FARNOST

Špindlerův Mlýn vznikl jako samostatná osada asi před 200 lety zřejmě jako bydliště horníků, kteří zde těžili hlavně zlato a stříbro. Ke svému jménu přišel spíše náhodou. Obyvatelé okolních dřevařských chalup spolu s horníky ze Sv. Petra se scházeli ve mlýně mlynáře Špindlera a právě odtud poslali v r. 1784 a 1787 supliky císaři, aby si místo rozpadávající se kapličky mohli postavit nový kostelík. Vyhověl jim teprve císař František I., když 13.7.1793 vydal patent povolující stavbu kostela a založení farnosti. Protože ale nevěděl, kam dopis odeslat, nechal jako adresu napsat "Spindelmühle". Od té doby se jmenují všechny okolní boudy a malá sídliště Spindelmühle - česky Špindlerův Mlýn.

Ještě v roce 1793 si osadníci postavili malý dřevěný kostelík a přenesli sem bohoslužby ze Svatého Petra. Svatopetrskou kapli, založenou už hrabětem Rudolfem Morzinem někdy v polovině 17. století, později zbořili.

Velký zděný kostel, který byl vysvěcen v roce 1807 a bez velkých úprav se zachoval dodnes, vystavěl stavitel Weiss z Vrchlabí s tesařským mistrem Erbenem v místech mezi dřevěným kostelíkem a starou myslivnou. Byl zasvěcen sv. Petrovi, apoštolovi. Kostel je klasicistní, jednolodní, s polygonálním presbytářem se sakristií po severní straně. V průčelním štíte je vsazena bedněná hranolovitá vížka. Stěny jsou členěny lizénami, okna segmentově uzavřená. Uvnitř jsou ploché stropy s novou malbou čtyř evangelistů z 20. století. Vnitřní zařízení kostela je klasicistní z doby stavby. Retabulum je portálové, pilířové se sv. Vojtěchem a Floriánem po stranách a Nejsvětější Trojicí v nástavci. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého je z 18. století.

Kostel je přístupný každý den, ale kvůli bezpečnosti památek si interiér můžete prohlédnout přes mříž ze zadní části lodi. Hlavní část kostela je otevřena vždy při bohoslužbě.

Současná farnost

Začátkem roku 2006 došlo ke sloučení s Římskokatolickou farností Vrchlabí, kde sídlí i místní duchovní správce - děkan P. Jiří Šlégr. Na všedních i nedělních bohoslužbách nás nebývá mnoho, kostel se plní v zimě a v létě především díky turistům, pokračujícím v tradici obdivování místních hor. I to souvisí s názvem našeho střediska Eljon - "Přebývající na hoře". Lidé touží po odpočinku, nabrání sil a pozvnesení duše i ducha. Tak neváhejte a zastavte se u nás na faře nebo i v kostele na bohoslužbách:-)

BOHOSLUŽBY 

Špindlerův Mlýn v kostele sv. Petra - sledujte aktuální Pořad bohoslužeb - ZDE

Na Eljonu -  konání bohoslužeb je podmíněno přítomností místního kněze. V případě zájmu kontaktujte děkanství Vrchlabí - ZDE

Kaple bohoslužby

 

PŘÍSTAVBA

 

 

 

NÁŠ TÝM

 • P. Jiří Šlégr - ředitel Eljon, o. p.s.
 • Lenka Nováková - správce Eljon
 • Dozorčí rada - viz Výroční zprávy
 • Správní rada - viz Výroční zprávy
 • a dobrovolníci

 

 

KRONIKA

- čeká na vás ve společenské místnosti, ale podívat se můžete i zde

 

 

NAPSALI O NÁS

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Chcete-li nahlédnout - soubor ve formátu pdf v příloze

 

 

ŠALMÍJÁ

V současné době má skupina ŠalMíJá hudební přestávku a na koncertech nevystupuje.

Pokud byste si chtěli objednat některou z námi vydaných MC, CD nebo zpěvník (viz níže), pište na adresu:

P. Jiří Šlégr                      Email: slegr@eljon.cz
                                        Adresa: Náměstí Míru 287, 543 01 Vrchlabí

ŠalMíJá se svým nástrojovým obsazením řadila mezi folk a obsahem textů získala přívlastek křesťanský. Název ŠalMíJá pochází z hebrejského výrazu "Můj pokoj je Pán" a tento pokoj také kapela toužila svou muzikou šířit. Hrála písničky z vlastní dílny. Po celou dobu existence kapely vystupovali ve stále stejném obsazení.

Bylo to těleso poněkud různorodé. Dva kněze a dvě mladé paní dělila vzdálenost mezi 60-ti a 150-ti km. Zkoušeli málo - tzn. občas, ale zato vydatně. Bývalo to obvykle celý den u někoho z členů. Buďto před sezónou, nebo několikrát před vydáním alba. Kapela hrála nejraději v kostelech.

Z naší historie

V létě 1995 se setkaly cesty čtyř lidí na jednom setkání pro mladé. Tehdy se Jirka, Pavel, Jana a Jitka sešli v královéhradecké diecézní kapele "Cvrčci" ke společnému muzicírování. V této době začal Jiří skládat písničky, které s Pavlem občas zahráli pro své blízké. Protože se oba měli o rok později stát kněžími a nechtěli, aby jejich písničky zmizely ze světa, rozhodli se, že nahrají kazetu. Na některé vícehlasy přizval Jiří sestry Janu a Jitku. Z výpomoci se zrodila vydatná spolupráce.

leden až květen 1996
Navštívili jsme osmkrát nahrávací studio Goliáš Radia Proglas v Brně a natočili naše první album "Srdce čisté". Kazetu vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří.

5. května 1996
Uskutečnil se náš první veřejný samostatný koncert v Novém Městě nad Metují.

8. května 1996
K tomuto dni datujeme oficiální vznik názvu a vlastně i celé kapely.

28. června 1996
Pavel Jandejsek přijal kněžské svěcení a začal působit ve farnosti Vrchlabí.

28. září 1996
Kněžské svěcení přijal Jiří Šlégr a jeho prvním působištěm byl Červený Kostelec.

28. října 1996
Oslavili jsme vydání kazety Srdce čisté koncertem v kostele sv. Augustina v Brně.

V roce 1996 jsme vystupovali celkem na jedenácti koncertech.
Sjížděli jsme se takto: Jiří z Červeného Kostelce, Pavel z Vrchlabí, Jana z Dolní Dobrouče a Jitka z Hradce Králové.

Leden 1997
Dali jsme dohromady své úspory a pořídili si vlastní zvukovou aparaturu. Jako zvukař se nám nabídl Pavel Šolc z Červeného Kostelce.

26. dubna 1997
Při setkání mládeže s Papežem Janem Pavlem II v Hradci Králové jsme mimo jiné hráli a zpívali naše tři písničky: Srdce čisté, Chval duše má, Svatý Vojtěchu.

11. června 1997
Vystoupili jsme v Praze - Strašnicích na Večerech mladých, kde natáčela ČT 1 a záznam byl vysílán v křesťanském magazínu 27. července 1997.

16. - 31. srpna 1997
S našimi přáteli jsme uskutečnili společnou dovolenou v Anglii. Třikrát jsme koncertovali (London, Buckley, Llandudno), dvakrát se koupali ve studeném moři a jednou navštívili doupě slavných Beatles v Liverpoolu a podnikali výlety po krásném Wallesu.

V roce 1997 jsme vystupovali celkem na jednadvaceti koncertech.
Na koncerty jsme se sjižděli takto: Jirka a Pavel z Vrchlabí, Jana z Prahy, Jitka z Hradce Králové, a zvukař Pavel z Červeného Kostelce.

8 - 23. června 1998
Během deseti dnů jsme natočili naše druhé album "Já a Ty" ve studiu Tritón v Hradci Králové. CD a kazetu vydalo tentokrát nakladatelství Rosa.

21. července 1998
Radio Proglas s námi odvysílalo živý rozhovor v pořadu "Jak se Vám líbí".

22. srpna 1998
Svatební den Jany Maříkové a Miloše Hrdličky. Jitka zpívala, Jiří kázal, Pavel oddával a zvukař ministrantoval.

20. září 1998
V kostele sv. Michaela v Náchodě jsme při koncertu přivítali nové album "Já a ty".

22. listopadu 1998
Vystoupili jsme na hudebním festivalu Vox Clamantis.

Za celý rok 1998 jsme hráli na čtrnácti koncertech.

8. - 9. února 1999
Na pozvání Bratří Františkánů jedeme koncertovat na Slovensko. Hrajeme v Trnavě a Bratislavě.

březen 1999
Obohatili jsme náš zvukový projev pořízením digitálního piana pro Janu. Pavel začal hrát na zapůjčenou el. basovou kytaru. Záhy si sehnal kontrabas Máňu.

1. května 1999
Hrajeme v Trnavě na festivalu Lumen.

červen 1999
Náš zvukař Pavel úspěšně zakončil studium v Pardubicích.

13. prosince 1999
Hrdličkovým v Milovicích se narodil syn Josífek.

V roce 1999 jsme hráli na sedmnácti koncertech. Čtrnáct koncertů absolvovala Jana spolu s Josífkem v bříšku.
Sjížděli jsme se na koncertech z Vrchlabí, Milovic, Hradce Králové a Červeného Kostelce.

Rok 2000
Hráli jsme na patnácti koncertech. Na deseti vystoupeních byl s námi i malý Josífek. V zimě jsme prožili krizi kapely, kterou se podařilo překlenout a tak hrajeme dál. Všichni jsme dojížděli na koncerty stejně jako v roce 1999.

9. června 2001
Jitka se vdávala, zvukař si ji bral, Jirka zase kázal, Pavel oddával a Jana tam byla taky.

3. - 7. září 2001
Ve Špindlerově Mlýně v baru Penzionu Adolf natáčíme v pořadí třetí album "Stánek Hospodina". Vydalo jej opět nakladatelství Rosa.

4. listopadu 2001
Přivítali jsme na svět nové album při koncertě v Milovicích.

16. listopadu 2001
Odvysílán živý rozhovor v Radiu Proglas.

V roce 2001 jsme hráli celkem na sedmi koncertech.

26. dubna 2002
U Hrdličků se narodil druhorozený syn František.

2. srpna 2002
Jsme pravidelnými hosty na Akademických týdnech v Novém Městě nad Metují. Letos již popáté.

5. listopadu 2002
U Šolců se narodil prvorozený syn Vojtíšek.

V roce 2002 jsme hráli pouze na pěti koncertech z důvodů výše uvedených.

10. srpna 2003
Hrajeme ve Vrchlabí u příležitosti rozloučení P. Pavla Jandejska s farností, ve které sedm let působil.

 Toto je malé ohlédnutí za společným dílem, které nám přinášelo radost a Boží pokoj.
Děkujeme Vám všem, kteří jste nám jakkoli pomohli, nebo nás podpořili a podporujete ve svých modlitbách.

 

Členové ŠalMíJá

P. Jiří Šlégr (*1964)

Pochází z Brozan u Pardubic. V dětství se učil hrát na violoncello. Nejprve se stal frézařem v Tesle Pardubice, potom vystudoval VUT v Brně. V průběhu dospívání působil jako bubeník v rockové kapele "Black Jack" (později přejmenované na "Jam"). Během studia v semináři začal skládat s kytarou písničky inspirované biblí a životem.V současné době působí jako kněz ve Vrchlabí,  Špindlerově Mlýně a dalších sloučených farnostech. Byl národním ředitelem pro Papežská misijní díla v České republice.

 • Má rád Hebrejštinu a štrůdl.
 • V kapele skládal písně, ve většině z nich zpíval, hrál na kytaru a občas bubnoval na velký africký buben.

P. Pavel Jandejsek (*1969)

Vyrůstal v Kutné Hoře a od dětství hrál na housle. Před vstupem do semináře odmaturoval na Pardubické konzervatoři. Jeho nynější kněžské působiště je

 • Má rád Cara (psa) a prasátko (pečené).
 • V kapele hrál na kytaru, basu a housličky. Zpíval a míval nejvíce nejlepších nápadů v aranžích písní.

Jana Hrdličková (*1976, roz. Maříková)

Dětství prožila v Dolní Dobrouči na Ústeckoorlicku. Chodila do klavíru jedenáct let. Než se vdala a stala maminkou, pracovala v mateřské škole.

 • Bydlí se svým manželem a dvěma dětmi v Milovicích u Nymburka.
 • Ráda píše a diriguje pěvecký sbor.
 • V kapele hrála na el. piano. Občas sáhla po kytaře či flétně a zpívala. Zařizovala koncerty a psala písničky do not.

 Jitka Šolcová (*1977, roz. Maříková)

Vyrůstala se svojí sestrou Janou. Učila se na zobcovou flétnu a osm let na příčnou flétnu. Stala se zdravotní sestřičkou.

 • Ráda mluví a výtvarně tvoří.

V kapele hrála na flétničky a zpívala vysokým hláskem. Psala a kreslila kroniku.
 

Ing. Pavel Šolc (*1976)

Své dětství prožil v Červeném Kostelci na Náchodsku. Jeden rok chodil do lidušky na kytaru. Je inženýrem přes drátky.

 • V práci je technologem, v kapele byl zvukařem.
 • Má rád klid a Jitku.

 Alba


1. Srdce čisté - CD + zpěvník, 1996 Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří


 1. Ajjeká - Kde jsi (Gen 3,9)
2. Když jsem volal (Ž 138)
3. Prach jsi (Gen 3,19)
4. Buď mi ochrannou skálou (Ž 31)
5. Srdce čisté (Ž 51)
6. Svatý Michaeli
7. Zaradoval jsem se (Ž 122)
8. Chval duše má (Ž 146)
9. Raduj se (Ž 37)
10. Země svatá (Ex 3,6)
11. Ne nám, Pane (Ž 115)
12. Hospodin je můj pastýř (Ž 23)
13. Élí (Ž 22)
14. Tváří v tvář
15. Vůně kadidla (Ž 141)
16. Opatruj mě (Ž 17)
17. Kdopak smí vstoupit (Ž 24)
18. Živé zdi
19. Jako laň prahne (Ž 42)
20. Hospodine, náš pane (Ž 8)


2. Já a Ty - CD + zpěvník, 1998 ROSA
 

1. K pramenům lásky   mp3
2. Poselství dne a noci
3. Já a Ty   mp3
4. Požehnaná   mp3
5. Dříve než
6. Svatyně Neviditelného
7. Pod ochranu Tvou   mp3
8. Haleluja
9. Walkman 10. Poklad v hlíně
11. Svatý Vojtěchu   mp3
12. Stopy nenarozených   mp3
13. Maminko, víš
14. Otevři, Bože, moje ústa
15. Boží zbroj
16. Jako je vzdálené
17. Vájehý ór
 


3. Stánek Hospodina - CD + MC, 2001 ROSA
 

1. Dědictví
2. Pane, nezasoužím si
3. Opustit lásku   mp3
4. Stánek Hospodina   mp3
5. Zdrávas Královno
6. Lístek
7. Brána srdce
8. S duší pokornou
9. Kdo žízní
10. Tvoje tvář   mp3 11. Zásoby
12. Dary Ducha
13. Tma   mp3
14. Marnotratný otec
15. Jeruzalém
16. Matko Boží
17. Denár   mp3
18. Litanie
19. Útočiště mé   mp3

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.