Historie Eljonu

Projekt Eljon

Vznik a celá dosavadní existence střediska Eljon je spojena s osobou katolického kněze P. Jiřího Šlégra. Ten po svém příchodu do místní farnosti v roce 1997 společně se zakladatelkou hospicového hnutí v České republice MUDr. Marií Svatošovou vytvořil projekt "Podaná ruka" pro pomoc příbuzným pacientů a zaměstnancům Hospice Anežky České v Červeném Kostelci. Na jeho základě vznikl projekt s názvem "Středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně", který se zabýval již přímo rekonstrukcí staré katolické fary ve Špindlerově Mlýně a jejím využitím.

Zpočátku práce probíhaly pod patronací Občanského sdružení "Quo Vadis?" se sídlem v Olešnici v Orlických horách. K osamostatnění střediska došlo 20.4.2000, kdy vznikla nová právnická osoba "Obecně prospěšná společnost Eljon - Eljon o.p.s.", která středisko provozuje i v současnosti.

Samotná rekonstrukce budovy započala v létě 1997 za pomoci několika dobrovolníků a nevelkých peněžitých darů jednotlivců. Postupem času přibývalo jak rukou ochotných pomoci manuálně, tak i finančních příspěvků, především od zahraničních fondů a nadací.

Náš velký dík patří zejména těmto dárcům:

Česko-německý fond budoucnosti
Renovabis
Samenwerkende Fondsen Midden-en Oost-Europa
Fidentia
Katolická farnost St. Jodokus, Wiesenthal
Kindermissionswerk
Kirche in Not/Ostpriesterhilfe
Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e.v.
Ministerstvo kultury ČR
Národní svaz českých katolíků, USA
Výbor dobré vůle

Celá rekonstrukce byla dokončena po šesti letech na podzim roku 2003, kdy královéhradecký biskup Dominik Duka OP středisko slavnostně otevřel a požehnal mu.

Slovo Eljon

Význam jednotlivých písmen:
ajin -  70   oko 
vav -  6   spojovací háček,člověk
lamed  - 30   hůl, bodec 
nun   - 50   ryba
jod -  10   ruka 
 
Co to je Eljon?

Především je to hebrejské slovo, jedno ze sedmi Božích jmen Starého zákona. V překladu znamená "Přebývající na hoře" nebo též "Nejvyšší". Každé písmenko hebrejské abecedy má také svou číselnou hodnotu a navíc představuje i určitou věc:

 • Oko, které vidí, nám hned na počátku představuje všudypřítomnou a všechno prohlédající Boží lásku. Slovo pro "vidět" zní v hebrejštině stejně jako slovo pro "pastýř".
 • I v Krkonoších nebo v jiných "horách" našeho duchovního putování je potřeba hůl, o kterou se můžeme s jistotou opřít nebo která, pokud na sobě nese "otisky" Boží přítomnosti, nám určitě pomůže v boji s mocnostmi zla.
 • O tom by nám mohl mnoho říci i sám Mojžíš. Uprostřed Eljonu je umístěna ruka. Každý toužíme po pochopení nebo lépe po uchopení - aby naše ruka nebyla prázdná. Jistě je to i proto, že právě ruka je pro uchopení té druhé Stvořitelem uzpůsobená. Proto, kdo má všech pět pohromadě, nikdy se Boha nepustí, aby tak ON mohl být středem jeho bytí.
 • Tajemství člověka je ukryté ve čtvrtém písmenku vav. Můžeme v něm vidět "přímého" - poctivého člověka, který svým životem pevně spojuje "zem" i "nebeské království". Počítá s tím, že chůze po tomto světě může dostat nekonečnou dimenzi právě tím, že ho Bůh zcela prostoupí. Bylo by málo zůstat uzavřený do světa stvořených věcí. Číslo 50 je už z "druhého světa", kde jsme "za vodou" toku času.
 • Ryba nás může upozornit na krásu ticha, ve kterém může být člověk spojen s Bohem. Rybu měli ve svém znaku i první křesťané.

Horské středisko Eljon

Dále je Eljon název horského střediska, které po šesti letech rekonstrukčních prací 1997-2003 vzniklo v budově římskokatolické fary ve Špindlerově Mlýně. Naším cílem je vytvářet zázemí pro pastorační, evangelizační, kulturní, vzdělávací, společenskou, sportovní a rekreační činnost, včetně jejího organizování a poskytovat ubytování na nekomerční cenové úrovni. Prakticky to znamená zejména:

 • ve spolupráci s hospicovým hnutím v České republice poskytovat zázemí pro výchovu a vzdělávání laiků i odborníků v této oblasti a poskytovat finančně zvýhodněné ubytování zaměstnancům hospiců a jejich rodinným příslušníkům
 • prohlubovat spolupráci na mezinárodní úrovni, zejména pak budování česko-německých vztahů
 • vytvářet pro mládež programy duchovního, evangelizačního a misijního charakteru
 • organizovat programy zaměřené na práci s rodinou
 • poskytovat prostory domu pro rekreační pobyty sociálně slabším vrstvám obyvatelstva
 • zajišťovat zázemí pro farní společenství ve Špindlerově Mlýně, neboť ve středisku je umístněn i farní úřad.

A konečně je Eljon i název obecně prospěšné společnosti o.p.s. založené v roce 2000 za účelem zajištění provozu střediska.

FOTOGALERIE PŘESTAVBY

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.