Duchovní podpora

 

Duchovní stráž u brány Eljonu

Všemocný Hospodin často vkládá
svoji všemohoucnost do modliteb lidí,
kteří se nebojí sepnout ruce nebo otlačit kolena,
a tak se postavit na stráž.

Jednou z možností, jak přispět svojí troškou do Špindlerova Mlýna a stát ve službách Nejvyššího (=ELJON), který, jak doufáme, žehná našemu centru, je zapojit se do řady lidí, kteří sice nejsou "vidět", ale na nichž stojí skutečné zdi našeho centra.

Podmínky:  vyberte si jeden den v týdnu, kdy chcete na tento úmysl (alespoň chvilku) držet duchovní stráž. Dejte nám vědět, který den jste si zvolil (a), abychom Vám mohli poslat kartičku s naším znakem, a tak si byli více na očích.
Výhody: i my na Vás budeme myslet, a tak se vzájemně "střežit" před tím, který obchází jak řvoucí lev a hledá, koho by pohltil (1 Petr 5;8 ).
Odměna: kdo drží stráž u brány Nejvyššího, toho On jistě střeží jako zřítelnici oka.

 Duchovní stavba Eljonu

Rozhodli jsme se postavit ve zmenšeném měřítku celý dům z krabiček od zápalek. Každá z nich představuje duchovní bohatství modlitby, na kterém se můžete podílet i Vy. Tomu, kdo se bude chtít do duchovní stavby Eljonu zapojit, pošleme krabičku s konkrétním číslem a popisem, kterou část domu představuje. Protože celkový součet písmen jména Eljon vychází 166, znamená jedna krabička 166 hodin modlitby (např. adorace, růženec, četba Písma svatého, návštěva nemocných, pomoc chudým a potřebným, půst, mytí nádobí ...). To bude náš "stavební materiál". Ke každé krabičce přikládáme zároveň i malý "smotek" papíru, na kterém je dobré vyplnit jméno, adresu, datum narození a co všechno bylo věnováno do stavby (kvůli nebeské evidenci).
Každý zájemce dostane spolu s krabičkou sirek a smotkem i svíčku. Sirky i svíčka jsou malým sponzorským darem pro začátek.
Do modlitby může každý samozřejmě vložit i své úmysly, radosti i potřeby. Po splnění 166 hodin modlitby nám každý krabičku vrátí a ta již zůstane se smotkem papíru uvnitř natrvalo ve Špindlerově Mlýně, kde ze všech celou duchovní stavbu slepíme.
Ze všech došlých adres uděláme mapu, kde budou všichni "duchovní sponzoři" vyznačeni, abychom je i my měli při modlitbě na očích. Bude zde dobře vidět, kam až duchovní stavba Eljonu dosahuje.

Věříme, že každý, kdo takto spolu s námi přiloží svou ruku k dílu, bude od Nejvyššího štědře obdarován a duchovní centrum Eljon tak bude nabízet to, co ve svém názvu skrývá.

"Sám Nejvyšší dokáže z našich maličkostí udělat obrovskou věc . . ."

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.